Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 wraz z uzupełnieniami do raportu i opiniami organów uzgadniających